top of page
OO den Haag.PNG

Telegraaf 26 februari 2016:

Amsterdam strijdt tegen brommende oldtimers door Gijsbert Termaat

 

Bezitters van nostalgische brommers als de Puch, Kreidler, Zündapp en Tomos zijn ten einde raad. Heel Amsterdam wordt straks verboden gebied voor deze voertuigen, omdat ze teveel kankerverwekkende stoffen zouden uitstoten.

Datzelfde geldt voor alle brom- en snorfietsen van voor 2011. De berijders van de voertuigen zijn des duivels, omdat de maatregel niet alleen geldt voor het centrum maar vanaf 1 januari 2018 ineens ook voor landelijk Noord, Zuidoost, de westelijke tuinsteden en havengebied.

,,Dat Amsterdam voor deze categorie ineens de hele gemeente aanwijst als milieugebied - in tegenstelling tot alleen centrum voor taxi’s, bedrijfswagens en touringcars - komt als een verrassing”, reageert Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. ,,De zone zou zijn voor alle ’vieze’ voertuigen hetzelfde zijn. Nu moet je onderhand eerst een rebus oplossen voordat je je in de stad wil voortbewegen.”

FEHAC:

Zin en onzin m.b.t. de milieuzones

Met het mooie zonnige weer opkomst is het 'klassieke rijden seizoen'

weer begonnen. De evenementenkalender van de meeste clubs staan zo

vlak na Pasen weer boordevol van activiteiten. Het bezoeken van de (oude)

Nederlandse binnensteden of dorpen is voor menig bezitter weer een

dagdoel op zich. In dat kader vragen velen zich af of dat nog wel mogelijk is,

of ze met hun klassieker de binnensteden nog wel in komen. Het

eenvoudige antwoord is; JA, geen probleem. De realiteit is zoals altijd iets

gecompliceerder.

Er is veel te doen over milieuzones waarin de vier grote steden het

voortouw nemen. De afgelopen maanden heeft de FEHAC, namens de

klassieke autoclubs, met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, met de

grote steden, de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) en de

andere belangengroepen in dit kader gesprekken gevoerd over het

toelaten van klassieke auto's in de milieuzones van binnensteden.

Nagenoeg zonder uitzondering hebben we overal begrip of zelfs

medewerking gevonden voor het vrijstellen van klassiekers.

De FEHAC heeft vraagtekens bij nut en noodzaak van milieuzones in het

algemeen, maar signaleert dat het besluit om deze zones in te voeren is

gebaseerd op een democratisch proces is dat zijn eigen loop heeft.

Klassiekers dienen in onze ogen echter logischerwijs uitgezonderd te

worden. Door het spaarzame gebruik, buiten de risicotijden en -zones, en

de geringe kilometrages is de bijdrage van klassiekers aan eventuele

luchtkwaliteitsproblematiek nihil.

Als resultaat van onze gesprekken heeft bv de gemeente Utrecht besloten

klassieke diesel voertuigen ouder dan 40 jaar toe te laten in de

milieuzones. Klassiekers op benzine of lpg waren sowieso als toegelaten.

Ook Rotterdam heeft de intentie uitgesproken klassiekers te ontzien.

Helaas heeft Utrecht voor het vrijstellen van (diesel) klassiekers 'de 40-

jaars norm' van MinFin gehanteerd. Onze wens blijft natuurlijk om de

internationale FIVA norm van 30 jaar te hanteren, een norm die een aantal

instanties in Nederland ook hanteert.

40 jaar is in geen enkel opzicht een norm voor wat-dan-ook, het is slechts

een fiscale grens, die soms verkeerd uitgelegd wordt.

De FEHAC heeft deze verwarring bij MinFin aangekaart en de toezegging

gekregen dan MinFin in volgende uitingen expliciet zal vermelden dat de

fiscale grens van 40 jaar niets zegt over de klassieker status van een

voertuig. Daarvoor zijn andere normen, nl. de internationaal gehanteerde

FIVA norm die ook de FEHAC hanteert; 30 jaar en ouder, in handen van

een liefhebber, zoveel mogelijk in originele staat en niet intentioneel voor

dagelijks gebruik.

Zowel de Minister van I & M als bv de wethouder in Rotterdam hebben

aangegeven dat de milieuzone maatregel een tijdelijke maatregel zal zijn,

omdat de luchtkwaliteit 'spontaan' en door andere maatregels snel

verbetert. Tevens zijn er andere maatregels die veel meer effect hebben

dan het hinderen van klassiekers, zoals het aan de walstroom leggen van

de zeeschepen in de Rotterdamse haven.

Het voorlopig voornaamste resultaat van onze inspanningen is dat onze

klassieke mobiel erfgoed in binnensteden welkom is. Dat geldt voor de

individuele auto. Ook kunt u de binnenstad met een milieuzone gewoon

gebruiken als de startplaats, tussenstop en locatie van de eindbestemming

van een oldtimerrit. Zolang het voorlopig maar geen 30-40 jaar oude diesel

in Utrecht is.....

Want over het alsnog in de milieuzones toelaten van historische

dieselvoertuigen van 30 tot 40 jaar oud zijn wij als FEHAC in gesprek met

de gemeenten, de VNG en het Ministerie van I & M.

Onze grote zorg blijft dat er geen landelijk gehanteerd kader is, en dat

ieder dorp zijn eigen ding kan en mag doen, met een onnavolgbare

lappendeken van verschillende normen als gevolg.

De kern van het FEHAC beleid is dan ook; áls er al milieuzones ingesteld

worden - waarvan nut en noodzaak dus allerminst evident zijn - dan

eenduidig en met een vrijstelling voor oldtimers gebaseerd op de
internationale FIVA norm. De FEHAC wenst u fijne en veilige kilometers toe!

Spike: 'Bescherm Puch als cultureel erfgoed' (AD 4-7-2018)

Di-rect-gitarist Spike van Zoest heeft via social media opgeroepen de petitie te ondertekenen tegen het voorstel van de Haagse gemeenteraad om het rijden met tweetaktbrommers in de stad te verbieden.

De gitarist neemt het op voor de liefhebbers van oude Puchs, een populaire brommer uit de jaren '60 en '70, die hij een Haags cultuuricoon noemt. ,,In 4-HAVO koos ik ervoor om mijn profielwerkstuk geschiedenis te wijden aan de subcultuur achter deze brommer'', schrijft Spike. ,,Ik kom uit een Puch-familie.''

Zelf rijdt Spike al 18 jaar Puch en dat heeft hem net zoveel lol en vrijheid gegeven als het maken van muziek. ,,Tijdens de paar keer in de maand dat ik nog rijd, krijg ik vaak leuke gesprekken met ouwe gasten op straat die een stukje uit hun jeugd terugzien. Ik krijg nooit kritische blikken van milieuactivisten die zich storen aan de stank of herrie. De Puch is mobiel erfgoed. Dat zouden we moeten beschermen.''

Vervuiling

Spike benadrukt dat hij begaan is met een gezond leefklimaat. "Maar procentueeel staat de vervuiling van de paar honderd klassieke bromfietsen niet in verhouding tot de vervuiling van dieselauto's, en de lucht- en scheepvaart." Groen Links-raadslid Maarten De Vuyst (vóór het verbod) krijgt van Spike een veeg uit de pan: ,,Waarschijnlijk wil deze bio brogum er ook voor zorgen dat ik over vijf jaar niet meer met m'n klassieke Ford Mustang uit '65 de weg op mag.''

KK 2019.jpeg
0002.jpg
keesbromfietspuch0001.jpg
keesbromfietspuch0002.jpg
keesbromfietspuch0003.jpg
keesbromfietspuch0004.jpg
keesbromfietspuch0005.jpg
keesbromfietspuch0006.jpg
44771139_1380072568801962_8537433598968463360_n.jpg
bottom of page