top of page

Verhogen carterdruk Tomos model APN, ATX

Deze motorblokken verschillen van de oude 4L blokken op de volgende punten: de krukas is gelagerd d.m.v. vaste kogellagers i.p.v. schaallagers type L17. Voorts is ook de druk in de krukasholte verlaagd, dit wordt bereikt door een extra kamer met de krukasholte te verbinden. Deze kamer bevindt zich achter de de krukasholte, aan de bovenzijde van het blok. De verbinding tussen de twee ruimten wordt gevormd door twee gaten van ca. 11 mm. doorsnede. Als deze gaten nu worden afgedicht, zal het volume van de krukasholte afnemen, en het gevolg hiervan zal zijn, dat de druk in deze ruimte toeneemt. Het resultaat is een betere spoeling, vergelijkbaar met de oudere motorblokken. Hoe gaat men nu te werk?

 

  • Splits het motorblok en verwijder het dekseltje van de extra kamer.

  • Tap in de twee gaten schroefdraad met een M12 binnendraadtap.

  • Zaag of slijp twee stukjes draad af van een stalen M12 Bout, zie maatschets.

  • Smeer de schroefdraden in het carter in met Loctite.

  • Schroef de draadstukjes in de schroefdraden. Let erop dat de krukas nog vrij kan draaien.

     

  • Als extra zekerheid wordt nu nog het carter met een klein hamertje zodanig bewerkt, dat de draadstukjes nooit los kunnen lopen, zie tekening.

  • Controleer, als de Loctite is uitgehard, de schroefdraden van de verbindingen op dichtheid.

  • Zet het motorblok weer in elkaar.

Daar het bovenstaande nogal een klus is, kan dit evt. meegenomen worden, als het blok toch al open ligt, bijv. bij blok- of krukasrevisie. Deze methode werd door mij reeds met succes toegepast bij mijn eigen motorblok, de auteur, alsmede de PTCN, stellen zich echter niet aansprakelijk voor schade en gevolgen van het uitvoeren van deze operatie.

 

Met de hartelijke groeten, André, Rotterdam.

tekst: André v.d. Haak. Bron: Clublad nr.4, 7de jaargang 1996 TechTips VOL

bottom of page